Home    Dienstverlening    Algemene voorwaarden   Contact

 


 

 
        Wat is NEN 2484 Ladders en trappen?

    De norm NEN 2484 geeft aanvullende eisen aan de minimale eisen waaraan ladders en trappen moeten voldoen volgens het

    Besluit   Draagbaar klimmateriaal. Dit besluit is een onderdeel van de warenwet.Net besluit draagbaar klimmateriaal geldt voor   particulieren   en bedrijven terwijl de norm NEN 2484 alleen voor bedrijven geldt.

 

  

  In de norm zijn diverse inspectiepunten vastgelegd. Dit betreft o.a. eisen die aan de contructie worden gesteld, controles op slijtage, optreklijn, borginrichting enz.  Aan de hand van een checklist worden alle relevante punten nagelopen.

 

  Hoe vaak moet de keuring plaats vinden?

  Ook voor de keuring van klimmateriaal is de frequentie vastgelegd. Werkgevers zijn verplicht voor een veilige werkomgeving te zorgen. De frequentie van de keuring moet deze veilige werkomgeving borgen. Weenk safety Control kan u hierin adviseren.Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Het volgen van NEN 2484 is de beste manier om aan deze arbowetgeving te voldoen. De norm beschrijft de inspectiepunten en de wijze van gebruik en onderhoud van ladders.

 

 

 

 
 
 

 

 

 


Copyright (c) 2015 WBS Brandbeveiliging. All rights reserved.

info@wbsbrandbeveiliging.nl