Home    Dienstverlening    Algemene voorwaarden   Contact


 

   

Controle Noodverlichting       

 

Noodverlichting is bedoeld om te functioneren als de stroom uitvalt.
Daarom wordt noodverlichting gevoed door een onafhankelijke bron.

Inspectie en onderhoud zijn belangrijk om te zorgen dat de
noodverlichting te allen tijde juist blijft functioneren. Daarom
worden er eisen gesteld aan de inspectie en onderhoud van de noodverlichting.

De Arbo-wet schrijft voor dat de noodverlichting regelmatig wordt gecontroleerd en waar nodig
wordt hersteld.
Ook verzekeraars eisen regelmatig dat de brandveiligheidsystemen en noodverlichtingsinstallaties
jaarlijks worden gecontroleerd.

De eisen waaraan noodverlichting moet voldoen worden bepaald in het Bouwbesluit en verschillende normeringen.